znak
Vytisknout

UPOZORNĚNÍ K PLATBĚ ZA SVOZ TKO

UPOZORNĚNÍ K PLATBĚ ZA SVOZ TKO

Vzhledem k aktuálně vyhlášené situaci vlády ČR o nařízení celoplošné karantény můžou občané vycházet ven jen v případě, že si jdou nakoupit potraviny, cestují do práce či jdou s akutním zdravotním problémem k lékaři. Do žádné této kategorie nespadá úhrada poplatku za TKO.
Uhradit poplatky za popelnice je tak v této chvíli možné pouze převodem na účet obce. Číslo účtu obce je 19528171/0100. Jako Variabilní Symbol použijte číslo nemovitosti, za kterou úhradu provádíte a do zprávy pro příjemce uveďte, za koho platíte.
Popelnice budou až do odvolání krizového stavu vyváženy i bez známek.