znak
Vytisknout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Liblice 20.3.2019

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIBLICE

20.3.2019 v 17:00 hodin v prostorách obecního úřadu

Program:

 1. Zahájení a schválení programu.
 2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola plnění zápisu z posledního zasedání.
 4. Narovnání vztahů vzniklých po pozemkové úpravě
 5. Rozpočtové opatření č. 2
 6. Návrh smlouvy na likvidaci bioodpadu
 7. Převedení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Liblice
 8. Návrh na uzavření smlouvy na tvorbu nových webových stránek obce
 9. Cenová nabídka na demolici hospodářských budov v objektu č.p. 24
 10. Cenová nabídka na výkon technického dozoru investora na demolici budovy na parcelách č. 36 a 76
 11. Různé
 12. Diskuze
 13. Závěr