znak
Vytisknout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Liblice 2.8.2018

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE LIBLICE

2.8.2018 v  17:00 hodin

v prostorách obecního úřadu

Program:

  1. Zahájení a schválení programu.
  2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
  3. Kontrola plnění zápisu z posledního zasedání.
  4. Realizace výběrového řízení pro demolici objektu č.p. 24
  5. Návrh a jmenování zástupců obce do hodnotitelské komise výběrového řízení pro akci Demolice objektu č.p. 24
  6. Návrh příkazní smlouvy k zajištění výběrového řízení na akci Demolici objektu č.p. 24
  7. Různé
  8. Diskuze
  9. Závěr

Main Menu

Kontakt

Obecní úřad Liblice
Liblice 57, 27732 Byšice

Úřední hodiny:
PO: 8:00-12:00, 14:00-16:30
ST: 8:00-12:00, 14:00-17:00

tel./fax: 315 696 055
mail: ouliblice@liblice.cz
ID datové schránky: deub8d7

Poslední příspěvky