znak
Vytisknout

Projekt Zateplení objektu č. p. 152 v obci Liblice

Realizujeme projekt:

Identifikační číslo: 115D316010989

Identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006334

Zateplení objektu č. p. 152 v obci Liblice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň ke snížení znečišťování životního prostředí a úspoře provozních nákladů na vytápění. V rámci projektu bude realizováno zateplení obálky budovy včetně zateplení střechy a výměny výplní otvorů. Dále bude osazen nový zdroj tepla a rekonstruována otopná soustava. Rovněž bude realizována výměna stávajících světelných zdrojů za LED světelné zdroje.

Zateplení objektu č p 152 v obci Liblice

 

 IMG 8628  mala