znak
Vytisknout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Liblice 26.4.2018

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE LIBLICE

26.4.2018 v  17:00 hodin

v prostorách obecního úřadu

Program:

 1. Zahájení a schválení programu.
 2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola plnění zápisu z posledního zasedání.
 4. Rozpočtové opatření č. 2
 5. Projednání a schválení výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce projektu „Zateplení objektu č.p. 152 v obci Liblice“
 6. Pověření starosty obce k vydání rozhodnutí o výběru dodavatele
 7. Pověření starosty obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
 8. Činnost na obci - veřejně prospěšné práce
 9. Různé
 10. Diskuze
 11. Závěr

Main Menu

Kontakt

Obecní úřad Liblice
Liblice 57, 27732 Byšice

Úřední hodiny:
PO: 8:00-12:00, 14:00-16:30
ST: 8:00-12:00, 14:00-17:00

tel./fax: 315 696 055
mail: ouliblice@liblice.cz
ID datové schránky: deub8d7

Poslední příspěvky