znak
Vytisknout

Naučná stezka - Popis trasy

příjezdová cesta zámku Liblice → velký a malý okruh zámeckou oborou a kolem území přírodní rezervace → návrat k zámku

Naučnou stezku zahájíme na příjezdové cestě k zámku Liblice, na západním okraji stejnojmenné obce. Jen pár metrů od hlavní silnice nacházíme 1. zastávku (Obec Liblice).

Dále jdeme po příjezdové cestě směrem k zámku. Nedaleko před bránou jsou vedle sebe umístěny 2. zastávka (Okolí) a 3. zastávka (Rekonstrukce zámku Liblice v letech 1999–2007).

Dále odbočíme vpravo podél oplocení zámku. Po asi 40 metrech v levotočivé zatáčce potkáváme 4. zastávku (Zámek I.). Pokračujeme souběžně s vedlejšími zámeckými budovami. Po asi 100 metrech v pravotočivé zatáčce nacházíme 5. zastávku (Giovanni Battista Alliprandi), a o pár desítek metrů dál po cestě 6. zastávku (Zámek II.). Na následující křižovatce zahneme vlevo. Po dalších asi 70 metrech u brány naproti kapli potkáváme 7. zastávku (Zámecký park).

Pokračujeme dále rovně, i poté, co skončí štěrková cesta a navazuje na ni zdánlivě zpustlý travnatý úsek podél zdi. Zakrátko vstoupíme do lesa a dorazíme k rozcestníku velkého a malého okruhu (velký je značen zelenými značkami, malý okruh červenými). Navštívit doporučujeme oba – první obchází širokým obloukem chráněné území, malý okruh zase mimo jiné nabízí hezký pohled na zadní část liblického zámku.

Protože všechny základní zastávky jsou rozmístěny na trase velkého okruhu, začneme nejdříve s jeho popisem. Na rozcestí odbočujeme vpravo, zpočátku společnou trasou s malým okruhem. Po asi 150 metrech dorazíme na další rozcestí – jednak s 50metrovou slepou odbočkou ke studánce (směrem vpravo), a zároveň se zde rozcházejí trasy velkého a malého okruhu. My zde jdeme rovně, po zelených značkách. Za křižovatkou je umístěna 8. zastávka (Zámecká obora – flóra).

Trasa dále vede úzkou vyšlapanou pěšinkou, zpočátku rovným terénem, později po nevysokém valu lužním lesem s mokřinami. Trasa se po celou dobu mírně stáčí vlevo. Po asi 350 metrech dorazíme do místa, kde se val sníží a po levé ruce se otevře úzký výhled na louku – území přírodní rezervace. Zde můžeme krátce odbočit, na okraji louky je lavička.

Vrátíme se zpět na val a pokračujeme pěšinkou původním směrem. Ta se stále mírně stáčí vlevo. Po dalších asi 400 metrech již sestoupíme z valu a odbočíme širší mezerou skrz les směrem vlevo. V pozadí vidíme prosvítat zadní průčelí zámku. Po asi 100 metrech přijdeme k 9. zastávce (Zámecká obora – fauna). Je zde rovněž lavička a koš.

Pokračujeme v přímém směru, a po dalších 100 metrech dorazíme k rozcestí, kde se opět napojíme na malý okruh. Zde odbočujeme vlevo, v následujícím úseku společně po zeleném i červeném značení, zpočátku vozovou cestou, ale zakrátko v její pravotočivé zatáčce odbočíme vlevo pěšinou po (v době naší návštěvy) zarostlém valu beze známek jakékoli cesty, jen s ojedinělými značkami stezky. Val se postupně stáčí vpravo, a na křižovatce v jeho snížení nalezneme 10. zastávku (Slatinná louka Liblice – přírodní rezervace).

Zde následně opustíme červené značení malého okruhu a odbočujeme vpravo pouze po zelených značkách. Zpočátku jdeme rovně spíše širším lesním průsekem, travnatým, s málo znatelnou cestou, dále po napojení na nevýraznou vozovou cestu pokračujeme vlevo. Tato cesta se pak vine po nevysokém valu až k základnímu rozcestí velkého a malého okruhu za zámkem, kde jsme procházku po velkém okruhu zahajovali.

Dále máme na výběr buď ukončit prohlídku naučné stezky a vrátit se k výchozímu místu před zámkem, nebo si projít ještě malý okruh (doporučujeme). V obou případech z rozcestí jdeme rovně, jako bychom se vraceli zpět k zámku. Při příchodu k ohradní zdi zámeckého parku pak odbočujeme na malý okruh vpravo poměrně zarostlým úsekem podél zdi, po červeném značení. Po 200 metrech dorazíme k zadní bráně do zámeckého parku, odkud je hezký výhled na zadní stranu liblického zámku. U brány nalezneme zastávku 1A (Chráněná oblast akumulace podzemních vod), laděnou do červené barvy, jako je značení malého okruhu.

Dále odbočujeme vpravo, a jdeme velmi zarostlým a neudržovaným širokým lesním průsekem ve směru od zámku. Po asi 200 metrech dorazíme na jedno z nám již známých rozcestí, kde se potkáme se zeleným značením velkého okruhu, a následně odbočujeme vpravo, společnou trasou obou okruhů. Zpočátku tedy jdeme opět vozovou cestou, ale zakrátko v její pravotočivé zatáčce odbočíme vlevo pěšinou po zarostlém valu beze známek jakékoli cesty, jen s ojedinělými značkami stezky. Val se postupně stáčí vpravo, a dorazíme opět na křižovatku s 10. zastávkou velkého okruhu. Na rozdíl od předchozí cesty zde ale neodbočíme vpravo, ale pokračujeme rovně po navazujícím valu.

Cesta je opět velmi neznatelná. Po asi 200 metrech potkáváme zastávku 2A (Brouci žijící v oboře a parku zámku Liblice). Pokračujeme dál po valu až na křižovatku s 8. zastávkou (napojíme se zde opět na velký okruh), kde odbočíme vpravo, a po 200 metrech společné trasy dorazíme na základní rozcestí obou okruhů, kde prohlídka malého okruhu, a vlastně i celé naučné stezky končí. Nezbývá nám nyní než odbočit vlevo a vrátit se k zámeckému parku, a cestou podél parku a poté zámku dorazit do výchozího místa naučné stezky na příjezdové cestě před zámkem.