znak
Vytisknout

Naučná stezka - Informační panely

 

Zastávka 1: Obec Liblice

 • uvítání na naučné stezce a stručné představení její náplně
 • historie Liblic
 • kostel sv. Václava
 • kaple Panny Marie
 • náhrobek J. Josefa hraběte Pachty
 • socha sv. Jana Nepomuckého

Vyobrazení: letecký pohled na Liblice se zámkem; zámek Liblice; příjezdová cesta; kostel sv. Václava; kaple Panny Marie; J. Josef hrabě Pachta; socha sv. Jana Nepomuckého

Zastávka 2: Okolí

 • město Mělník
 • zámek Mělník
 • zámek Nelahozeves
 • hrad Kokořín
 • zámek Houska
 • Máchovo jezero
 • Hrádek (Helfenburk)
 • hrad Bezděz

Vyobrazení: turistická mapa; Máchovo jezero; zámek Mělník; město Mělník; hrad Kokořín; hrad Bezděz

Zastávka 3: Rekonstrukce zámku Liblice v letech 1999–2007

 • průběh rekonstrukce

Vyobrazení: zámek po rekonstrukci v roce 2007; zámek na jaře 2007; konferenční sál; rekonstrukce schodiště; oprava fasády východní depandance

Zastávka 4: Zámek I.

 • historie liblického panství, jednotliví majitelé
 • Pachtové z Rájova – stavba zámku
 • stavební úpravy za dalších majitelů

Vyobrazení: mapa z roku 1842; J. Josef hrabě Pachta; čelní pohled na zámek; nástropní malba; pohled na zámek ze zahrad

Zastávka 5: Giovanni Battista Alliprandi

 • architekt liblického zámku
 • stručný životopis, výběr z mnoha jeho realizovaných staveb v Čechách
 • přínos význačného architekta

Vyobrazení: kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu; zámek Liblice (2×); radnice v Chebu; Kaiserštejnský palác

Zastávka 6: Zámek II.

 • jedna z nejkrásnějších a nejzachovalejších staveb vrcholného baroka v Čechách
 • architektonická podoba zámku, stavební dispozice, dekorativní prvky
 • stavební úpravy v pozdějších staletích
 • současné využití

Vyobrazení: východní depandance a další ilustrační fotografie k textu

Zastávka 7: Zámecký park

 • podoba zámeckého parku – francouzský za zámkem a přilehlý přírodně krajinářský anglický (obora, louky)
 • stavby v parku
 • zámecká kaple s hrobkou

Vyobrazení: zámecký skleník; zahradníkův domek; kříž na památku syna Christiany Thun-Hohensteinové Leonarda (2×); zřícenina studánky; výřez z mapy z roku 1842; zámecká kaple s hrobkou; ilustrační foto zámku

Zastávka 8: Zámecká obora – flóra

 • bývalý zámecký les a bažantnice
 • význační zástupci flóry zámecké obory

Vyobrazení: krvavec toten, prstnatec pleťový, jilm vaz, jasan ztepilý, ocún jesenní; rozkvetlá louka

Zastávka 9: Zámecká obora – fauna

 • vybraní zástupci fauny zámecké obory

Vyobrazení: káně lesní, žluna zelená, datel černý, veverka obecná, liška obecná, lasice kolčava, kuna lesní; cesta oborou

Zastávka 10: Slatinná louka – přírodní rezervace

 • vyhlášení přírodní rezervace, předmět ochrany
 • význačná flóra
 • charakteristika chráněného území
 • bezobratlí živočichové
 • péče o lokalitu

Vyobrazení: celkový pohled na přírodní rezervaci; vrkoč bažinný; skokan štíhlý; ocún jesenní; kosatec sibiřský

Zastávka 1A: Chráněná oblast akumulace podzemních vod

 • jižní okraj Chráněné oblasti přírodní akumulace podzemních vod Severočeská křída
 • základní hydrogeologické znaky území
 • bohatě vyvinuté soustavy mokřadů v povodí Košáteckého potoka a okolí Liblice

Vyobrazení: mapa – hranice Chráněné oblasti přírodní akumulace podzemních vod v okolí Liblic; schematický hydrogeologický řez územím; geologické časové dělení; vznik přelivného pramene typického pro okolí Liblice; ilustrační fotografie

Zastávka 2A: Brouci žijící v oboře a parku zámku Liblice

 • páchník hnědý
 • roháč obecný
 • tesařík dubový
 • roháček kozlík

Vyobrazení: páchník hnědý, roháč obecný, tesařík dubový, roháček kozlík; ilustrační fotografie