znak
Vytisknout

Elektronická podatelna

 

   Elektronická podatelna je zřízena na základě zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 495/2004 Sb., o elektronickém podpisu a 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách a je určena výhradně pro příjem datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Mělník, které jsou opatřeny elektronickým podpisem žadatele. Adresa pro komunikaci přes elektronickou podatelnu je: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

   Pro běžnou komunikaci s úřadem (dotaz, žádost o informaci, podnět, připomínka...) využívejte e-mail úřadu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
   Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, txt, doc, xls, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. Datové zprávy mohou být také předány na datovách nosičích (CD, DVD, Flash disk) přímo na Obecním úřadě v úřední hodiny.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Podle §14 odst.2 zákona č.106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí.U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele( například elektronická adresa).Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
  • Stížnosti, oznámení a podněty  nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem
  • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.
  • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§19) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, současně současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem  založeným na kvalifikovaném certifikátu , v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno. Podle § 19 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.