znak
Vytisknout

Památky v obci

Kaple Panny Marie - Giovanni Battista Alliprandi...Ozdobou obce je také kaple Panny Marie, která se nachází u hlavní silnice směrem z Mělníka na Mladou Boleslav. Tato kaple byla postavena v r, 1699 dle návrhu italského architekta  Alliprandi. Původně byla vyzdobena pěkným obrazem Panny Marie ve slohu byzanském. Obraz daroval v roce 1757 inspektor panství liblického a libochovického královský účetní Jan Josef Schindler. Kapli vysvětil 12. ledna 1757 staroboleslavský kanovník Matouš Schreiber. Od té doby bylo zvykem, jestliže někdo zemřel, ozval se z věžičky nad kaplí zvonek umíráček. Průběžně od r. 1980 probíhaly různé opravy až do r. 2000, kdy byly práce dokončeny a kaplička se představila v plné kráse. Římskokatolická farnost a Obecní úřad v Liblicích uspořádaly v neděli 10. září 2000 znovuvysvěcvení kaple, které provedl generální vikář Mons. Karel Havelka.

Kaple Panny Marie     Kaple Panny Marie

Barokní fara - Na severovýchod od kostela se nachází fara. Základní kámen nynější fary byl položen 16.června 1873. Ovšem první zmínky o zdejší faře sahají až do roku 1384.

Fara v Liblicích

Škola - "Škola zdejší je velmi stará, snad nejstarší v okresu Mělnickém, ale i v Čechách; dokazuje to nejen poloha její vedle fary a kostela, ale taky velmi skromná a chatrná výstavnost její. Do naší pokročilé doby nehodí se naprosto a je velice na čase, aby brzké vystavění nové důstojné budovy školní všecka péče vynaložena byla. Před r. 1877 bývala škola jednotřídkou a do její příliš skromné místnosti bylo vtěsnáno i přes 200 dětí i z okolních vesnic." ( Lud, Bðhm 1892 )

Při veškeré skromnost měla škola ještě smůlu. V roce 1705 vyhořela do základů, v červnu 1715 do školy uhodil blesk a shořela i s farní stodolou. Naštěstí vždy vstala z mrtvých. Poté po dlouhých tahanicích a dlouhém otálení a všemožném zdržování byl zvolen nový starosta Václav Záruba, došlo za podpory ostatních členů školní rady konečně k řešení situace. Byla svolána schůze a usneseno bylo prodat obecní les, zaplatit dluhy a starat se o stavbu nové školy. Jakmile byly schváleny plány na výstavbu nové školy, ohlásil farář z kazatelny, že 6.července 1892 bude posvěcen základní kámen školy. U základního kamene nové školy (na pozemku sousedícím se školou starou) promluvil farář, který jej pak posvětil a poklepal. Následovali ho Albert a Jiří z Valdštejna, ředitel panství Josef Weiser, řídící učitel, starosta obce a jiní. Stavba byla postavena během jednoho roku a 24. září 1893 vysvěcena.

Škola

Socha sv. Jana Nepomuckého - Socha byla postavena roku 1770 západně od kostela. Na podstavci je umístěna deska s nápisem "Svatý otče vlasti, válkou, hladem a morem unaveným - prosím - krajanům buď patronem tvým.    Poche 1770". 

SochaNepomucky01

Železný kříž - Jižně od kostela byl roku 1854 umístěn železný kříž na památku zasnoubení Jejich C.K. veličenstev Františka Josefa a Alžběty Rakouské zvané Sisi.

 Železný kříž

Pomník obětem v První světové válce 1914-1918 - Z Liblic odešli do 1.světové války občané, otcové rodin, kteří prošli peklem válečných bitev. Řada z nich se domů nevrátila. Zůstali po nich jen zažloutlé fotografie a vzpomínky. Jejich jména jsou uvedena na postranních deskách památníku Na různých bojištích padli tito libličtí občané:

L. Thun-Hohenstein , Václav Borecký, Antonín Podracký, Josef Štráchal, Václav Svoboda, Václav Brandejský, Josef Vrba, Adolf Rajchrt, Jan Záruba, Václav Knepr, Václav Ševčík, Karel Hájek, František Holenda, František Dymák, Josef Koudelka.

Pomník obětem 1. světové války

"Poutníče! Jdi, druhům zvěstuj mluvu našich kostí, že pro národ jsme padli z povinnosti!"

Pomník obětem 1. světové války

Dne 27. července 1930 byla do pomníku uložena prsť z bojiště od Zemuně a Niši.