znak
Vytisknout

Místní názvy

Lidé si pojmenovávají části svého okolí od nepaměti. Některé názvy se udržovaly od pokolení k pokolení, jiné se postupem času měnily. Znají je ještě současní obyvatelé Liblic?

V Podolí - pozemky nacházející se na jih od kaštanové aleje.

V Pastvách - pole jihozápadně od Liblic.

Amerika - je to obecní pozemek na západní straně katastru, který před mnoha lety ležel neobděláván ladem.

Jansova alej - polní cesta vedoucí z kaštanové aleje do Pastev.

U Dubu - jižní roh obory.

Za Bažantnicí - pozemky jižně od obory.

Na Čeřeni - pozemky na severovýchodě od obce.

Na Bejdle, Bílidle, Bělidle - pole jižně od obce.

Za Kapličkou - pole za kapličkou na bývalém okraji Liblic (dnes Byšic).

Za Hřbitovem - pole na severozápad od hřbitova.

Mezi Lesy - tzv. Kocourák, pole severně od Liblic.

V Předních lánech - pole navazující na pozemky na Čeřeni.

V Zadních lánech - pozemky navazující na Přední lány, k Borům, k Mršníku.

Na Chlomku - pole na sever od kaštanové aleje k lesu.

V Milíři - pozemek (nyní lesík) na severním okraji obce, kde se v minulosti pálilo dřevěné uhlí.

Mrchoviště - bývalý pozemek u lesa severně od obce, kde se zahrabávala uhynulá zvířata. Nyní je místo zalesněno.

U Moruší - u stromů na okraji lesa severně od obce.

Na Kanále - křižovatka silnic ve středu obce.

Libličky - bývalá část obce, která splynula s Byšicemi.