znak
Vytisknout

Kostel sv. Václava

Na mírném návrší uprostřed obce stojí kostel svatého Václava. Původně gotický kostel byl postaven již kolem roku 1384. V roce 1710 dal Jan hrabě Pachta z Rájova v kostele přistavět presbyterium (prostor kolem hlavního oltáře), které má gotická okna a vyniká umělecky provedeným stropem.

 Kostel sv. Václava       Kostel sv. Václava

V presbytáři jsou umístěny památné sochy svatého Jana Nepomuckého a svaté Barbory. Na hlavním oltáři je vyobrazen svatý Václav, jak se obklopen anděly vznáší do nebe. V lodi se nacházejí obrazy svatého Prokopa, svatého Felixe z Valois a Panny Marie. Pod hlavním oltářem je podzemní hrobka Pachtů a Dejmů.

Kostel sv. Václava 

Původní varhany byly z roku 1680 a nynější byly postaveny roku 1886. V popředí kostela nad vchodem byla původně malá a neúhledná věž s kopulí, nahoře jakoby useknutou. Roku 1711 udeřil blesk do věže, jenž pak byla r. 1715 nově vystavěna a opatřena hodinami. Ve věži byly mimo hodin umístěny dva zvony: zvon sv. Václava z r. 1545 – dle českého nápisu na něm byl ulit od mistra Matěje Špice v Praze a váží asi 25 kg, druhý zvon, zvon sv. Jana Nepomuckého z r. 1550, na němž bylo 6 vypouklých poprsí rytířů, byl za první světové války zničen /roztaven a proměněn jako množství jiných na kanony/.

Zvon sv. Václav