znak
Vytisknout

Opatření v obci Liblice (COVID19)

OBSLUŽNÁ PŘEPÁŽKA OBCE

NOUZOVÝ STAV ČR!

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Máme řadu nabídek od dobrovolníků pomoci! Zvláště senioři - pokud potřebujete vyzvednout léky, vyvenčit pejska, nakoupit základní potraviny nebo jinak pomoci volejte na OU!

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na
všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa).

Obchod je otevřen v časech 7 - 9 hodin výhradně pro občany starší 65 let (včetně)

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020

UPOZORNĚNÍ K PLATBĚ ZA SVOZ TKO

Vzhledem k aktuálně vyhlášené situaci vlády ČR o nařízení celoplošné karantény můžou občané vycházet ven jen v případě, že si jdou nakoupit potraviny, cestují do práce či jdou s akutním zdravotním problémem k lékaři. Do žádné této kategorie nespadá úhrada poplatku za TKO.

Uhradit poplatky za popelnice je tak v této chvíli možné pouze převodem na účet obce. Číslo účtu obce je 19528171/0100. Jako Variabilní Symbol použijte číslo nemovitosti, za kterou úhradu provádíte a do zprávy pro příjemce uveďte, za koho platíte.
Popelnice budou až do odvolání krizového stavu vyváženy i bez známek.

Zrušení obecních akcí

Vzhledem k nastalé situaci se z důvodu aktuálního vládního nařízení o zavedení karantény a omezení volného pohybu osob všechny naplánované obecní akce na jaro ruší.

Ukliďme Česko – Tato akce bude přesunuta na podzimní termín.

Moravanka – akce zrušena, nový termín konání akce je stanoven na 3.10.2020. Pokud máte stále zájem o účast, nemusíte nic hlásit, zůstáváte v seznamu. Pokud zájem nemáte, např. z nevyhovujícího termínu, nahlaste to telefonicky na OÚ.

Nabídka dobrovolníka

Vzhledem k situaci, co se momentálně děje, se nabídla jako dobrovolník v pomoci našim občanům jedna studentka VŠ z Vavřinče. Ráda by pomohla např. s hlídáním dětí, s nákupem potravin nebo léků seniorům nebo vlastně s čímkoliv, co bude potřeba.
Pokud máte o její pomoc zájem, kontaktujte telefonicky OÚ.