znak

Aktuality

Vytisknout

Spalovna ZEVO Mělník

Vážení spoluobčané,

již delší dobu řeší náš stát koncepci odpadového hospodářství. V rámci toho je plán zvýšit třídění odpadu (což je správné a v naší obci máme rok od roku lepší výsledky). Současně s tím má dojít i k radikálnímu snížení skládkování. To mají zajistit mimo jiné i spalovny. Pro nás je aktuálně navržena spalovna v areálu Elektrárny Mělník. Byl jsem proto na řadě přednášek a osobních schůzek s lidmi, kteří danou problematiku řeší. Včera proběhlo veřejné projednání v Masarykově kulturním domě v Mělníku (od 16h do 21h). Dovolím si tuto složitou problematiku nastínit v pár větách. Spalovnu navrhla společnost ČEZ. Je celkem logicky navržena do areálu elektrárny tak, aby se teplo využilo do horkovodu a na výrobu elektřiny.

  1. Bohužel je navržena provozní kapacita více jak 300 000t spáleného odpadu ročně a to je megalomanské (největší spalovna v ČR). Například spalovna Liberec má kapacitu cca 100 000t. Spaloval by se tak odpad z velké oblasti a zatížen by byl náš, již tak velice emisemi zatěžovaný, region. Podle odborných nestranných informací, které jsem získal, považuji projekt za přehnaný, řešený bez širších souvislostí.
  2. Není v předstihu vyřešena otázka již dnes přetížených komunikací. Předložené analýzy zatížení zlehčují. Je tak velice reálný předpoklad, že bude postavena spalovna, aniž by byl vyřešen špatný stav vozovek. U nás se roky mluví o obchvatu obcí směrem na Mělník a vše je v nedohlednu. Místo toho by naší obcí projížděly další kamiony navíc. S tím nemůžeme souhlasit. Jednoznačně se stavím za to, aby komunikace byly řešeny dříve než spalovna.
  3. Jsme si vědomi, že občan respektive obec produkuje odpad, a musí i zajistit jeho likvidaci. Ale vždy by se měly zvážit všechny důsledky a efektivita. Nelze takto složitý problém řešit pouze výstavbou spalovny. Problematika odpadů měla být řešena pečlivě jako celek. Byly promarněny roky příprav a ani nyní se neřeší věc komplexně, ale pouze zisková část – spalovna - s tím nelze souhlasit.

Martin Nezbeda

Pohled společnosti ČEZ naleznete zde:

https://www.cez.cz/cs/zevo.html

Podkategorie

  • Aktuality

    Aktuální informace z obcního úřadu a akce konané v regionu.

    Počet článků:
    373